15. 12. 2019  19:52 Ivica
Akademický informačný systém

Projekty


Syntéza polykryštalického indium fosfidu InP a jeho charakterizácia.

Garant: doc. Ing. Ján Stopka, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Identifikácia projektu:APVT-99-018602
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:14. 07. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0