18. 9. 2019  23:49 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Centrálny register študentov (CRŠ) off-line.

Garant: Ing. Jozef Dzivák


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Slovenská chemická knižnica (FCHPT)
Identifikácia projektu:Centrálny rozvojový projekt 4d 001ŽU-5/2008
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 06. 2008
Dátum ukončenia projektu:30. 10. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0