24. 10. 2020  0:22 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Projekty


Centrálny register študentov (CRŠ) off-line.

Garant: Ing. Jozef Dzivák


Základné informácie
   
Pracovníci   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:
Slovenská chemická knižnica (FCHPT)
Identifikácia projektu:
Centrálny rozvojový projekt 4d 001ŽU-5/2008
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 06. 2008
Dátum ukončenia projektu:
30. 10. 2008
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0