16. 7. 2019  4:02 Drahomír
Akademický informačný systém

Projekty


Skúšobná prevádzka multifunkčných modelových zariadení UnilabSK a UnisaverSK, príprava podkladov na realizáciu a transfer poznatkov do VŠ vzdelávania

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Skúšobná prevádzka multifunkčných modelových zariadení UnilabSK a UnisaverSK, príprava podkladov na realizáciu a transfer poznatkov do VŠ vzdelávania".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.OPKV ÚPSP FCHPT+421 903 238 191

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ