16. 10. 2019  15:06 Vladimíra
Akademický informačný systém

Projekty


Skúšobná prevádzka multifunkčných modelových zariadení UnilabSK a UnisaverSK, príprava podkladov na realizáciu a transfer poznatkov do VŠ vzdelávania

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Identifikácia projektu:064-013STU-8/2008
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:10. 12. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 10. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0