24. 10. 2020  0:30 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Projekty


Centrálny register zamestnancov - fáza 0

Garant: Ing. Jozef Dzivák


Základné informácie
   
Pracovníci
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:
Slovenská chemická knižnica (FCHPT)
Identifikácia projektu:
005-002ŽU-5/2009
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 09. 2009
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0