19. 9. 2019  0:25 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Projekty


Centrálny register študentovov - fáza 2

Garant: Ing. Jozef Dzivák


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Slovenská chemická knižnica (FCHPT)
Identifikácia projektu:004-001ŽU-5/2009
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 09. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0