24. 10. 2020  0:52 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Projekty


Centrálny register študentovov - fáza 2

Garant: Ing. Jozef Dzivák


Základné informácie
   Pracovníci
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:
Slovenská chemická knižnica (FCHPT)
Identifikácia projektu:
004-001ŽU-5/2009
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 09. 2009
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0