20. 10. 2019  7:57 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Odkanalizovanie urbanizovaných území

Garant: doc. Ing. Dušan Rusnák, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
Identifikácia projektu:3/7452/09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0