20. 10. 2020  11:47 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Enviromentálne spracovanie zmesných odpadových plastov s výstupom ropných frakcií

Garant: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.


   Pracovníci   
   


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Enviromentálne spracovanie zmesných odpadových plastov s výstupom ropných frakcií".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
TelefónKancelária
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
ÚPSP FCHPT
+421 (2) 59 325 446
SB 482

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľ
pomocník
pozorovateľ