17. 10. 2019  3:29 Hedviga
Akademický informačný systém

Projekty


Enviromentálne spracovanie zmesných odpadových plastov s výstupom ropných frakcií

Garant: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Enviromentálne spracovanie zmesných odpadových plastov s výstupom ropných frakcií".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.ÚPSP FCHPT+421 (2) 59 325 446SB 482

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ