16. 9. 2019  12:29 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Projekty


Enviromentálne spracovanie zmesných odpadových plastov s výstupom ropných frakcií

Garant: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Identifikácia projektu:29002
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:08. 12. 2008
Dátum ukončenia projektu:07. 01. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0