14. 10. 2019  13:29 Boris
Akademický informační systém

Projekty


Meranie a vyhodnocovanie 1H a 13C NMR spektier organických zlúčenín

Garant: Ing. Peter Šafař, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracoviště:Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
Identifikace projektu:29005
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:23. 01. 2009
Datum ukončení projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0