19. 10. 2019  18:56 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Meranie a vyhodnocovanie 1H a 13C NMR spektier organických zlúčenín

Garant: Ing. Peter Šafař, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
Identifikácia projektu:29005
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:23. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0