14. 7. 2020  9:36 Kamil
Akademický informační systém

Projekty


Meranie a vyhodnocovanie 1H a 13C NMR spektier organických zlúčenín

Garant: doc. Ing. Peter Šafař, CSc.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
-- Iný domáci -- ()
Pracoviště:Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
Identifikace projektu:
29005
Stav projektu:
Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:
23. 01. 2009
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0