18. 7. 2019  12:05 Kamila
Akademický informačný systém

Projekty


Mikroskopický rozbor vzoriek keramickej dlažby

Garant: RNDr. Jana Kozánková


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Mikroskopický rozbor vzoriek keramickej dlažby".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
RNDr. Jana KozánkováOAM ÚACHTM FCHPT [ukončené]+421 (2) 59 325 543SB 103

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ