14. 12. 2019  9:46 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Projekty


Chemická analýza,stanovenie hustoty a špecifického povrchu

Garant: Ing. Eva Smrčková, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Chemická analýza,stanovenie hustoty a špecifického povrchu".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Ing. Eva Smrčková, CSc.OAM ÚACHTM FCHPT+421 (2) 59 325 541105,SB,1.poshodie

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ