18. 11. 2019  0:42 Eugen
Akademický informačný systém

Projekty


Chemická analýza,stanovenie hustoty a špecifického povrchu

Garant: Ing. Eva Smrčková, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
Identifikácia projektu:29010
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:09. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0