18. 9. 2019  20:12 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín

Garant: doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Oddelenie potravinárskej technológie (ÚBT FCHPT)
Identifikácia projektu:29014
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:05. 03. 2009
Dátum ukončenia projektu:09. 03. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0