17. 10. 2019  20:02 Hedviga
Akademický informačný systém

Projekty


Rámcová zmluva -Fyzikálno-chemické charakteristiky

Garant: doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
Identifikácia projektu:29019
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:23. 02. 2009
Dátum ukončenia projektu:30. 09. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0