16. 12. 2019  10:44 Albína
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum - možnosti využitia elektrárenských popolčekov a odpadov....

Garant: prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
Identifikácia projektu:29021
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:09. 03. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0