15. 10. 2019  10:28 Terézia
Akademický informačný systém

Projekty


Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín

Garant: doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Oddelenie potravinárskej technológie (ÚBT FCHPT)
Identifikácia projektu:29022
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:25. 03. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 03. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0