18. 9. 2019  23:44 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Biorozložiteľnosť odpadovej vody s farbou

Garant: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Identifikácia projektu:29027
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:11. 03. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0