22. 9. 2019  16:44 Móric
Akademický informačný systém

Projekty


Destilácia 2,2-diphenyl-4-brombutyronitr

Garant: doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:29031
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 04. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0