12. 12. 2019  11:27 Otília
Akademický informačný systém

Projekty


Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín

Garant: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.OVHKP ÚPV FCHPT+421 (2) 59 325 518SB 619

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ