15. 10. 2019  3:54 Terézia
Akademický informačný systém

Projekty


Meranie tvrdosti zvarov

Garant: doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:meranie tvrdosti zvarových spojov podľa normy
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Katedra materiálového inžinierstva (UMAT MTF)
Identifikácia projektu:58/2009
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:24. 06. 2009
Dátum ukončenia projektu:26. 06. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.zodpovedný riešiteľ