24. 6. 2019  23:24 Ján
Akademický informační systém

Projekty


Riadenie spinovej polarizácie v nanoštruktúrach elektrickým prúdom

Garant: doc. Ing. Peter Bokes, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:V predkladanom projekte navrhujeme teoretické a numerické skúmanie spinovej polarizácie elektrónov v polovodičových nanoštruktúrach v dôsledku toku elektrického prúdu. Náš prístup využíva tri komplementárne metodiky: mezoskopický model v stacionárnom nerovnovážnom stave, prechodné procesy v mezoskopickom modeli a numerické modelovanie z prvých princípov. Ich syntézu dosiahneme nie len systematický a komplexný pohľad na proces spinovej polarizácie, ale zároveň preskúmame možnosti jej zosilnenia, čo je nevyhnutnou podmienkou pre reálne aplikácie tohto javu v spinotronike.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra fyziky (FEI)
Identifikace projektu:1/0452/09
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0