18. 11. 2019  0:37 Eugen
Akademický informačný systém

Projekty


Povrchová úprava textílií plazmou pri atm.tlaku

Garant: doc. Ing. Ľudmila Černáková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Povrchová úprava textílií plazmou pri atm.tlaku".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Ľudmila Černáková, PhD.OPKV ÚPSP FCHPT+421 (2) 59 325 570SB 471

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ