21. 10. 2019  21:50 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


Odborné sledovanie prevádzky membrány ČOV v PP Lozorno

Garant: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Identifikácia projektu:29034
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:15. 04. 2009
Dátum ukončenia projektu:30. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0