30. 10. 2020  17:27 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Projekty


Akreditovaný kurz - GALVANOCHEMIKOV

Garant: doc. Ing. Marta Chovancová, CSc.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
Identifikácia projektu:
29041
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
27. 04. 2009
Dátum ukončenia projektu:
26. 06. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0