20. 11. 2019  3:13 Félix
Akademický informačný systém

Projekty


Akreditovaný kurz - GALVANOCHEMIKOV

Garant: doc. Ing. Marta Chovancová, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Akreditovaný kurz - GALVANOCHEMIKOV".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Marta Chovancová, CSc.ext FCHPT

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ