25. 8. 2019  5:16 Ľudovít
Akademický informačný systém

Projekty


Porovnávacie hodnotenie ofsetových farieb

Garant: doc. Ing. Ján Panák, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
Identifikácia projektu:29042
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:11. 05. 2009
Dátum ukončenia projektu:25. 06. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0