17. 6. 2019  11:09 Adolf
Akademický informačný systém

Projekty


Stanovenie amylázovej aktivity v tekutých a práškových preparátoch

Garant: prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Oddelenie biochemickej technológie (ÚBT FCHPT)
Identifikácia projektu:29044
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:15. 05. 2009
Dátum ukončenia projektu:30. 04. 2010
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0