12. 11. 2019  7:58 Svätopluk
Akademický informačný systém

Projekty


Stanovenie teplotných vodivostí penových polystyrénov

Garant: doc. Ing. Juma Haydary, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Identifikácia projektu:29047
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:09. 06. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0