19. 9. 2019  16:58 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Projekty


Mikroskopické merania ligníénových kompozitov

Garant: RNDr. Jana Kozánková


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
Identifikácia projektu:29048
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:14. 05. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0