24. 8. 2019  15:12 Bartolomej
Akademický informačný systém

Projekty


Mikroskopická analýza vzoriek alkylovaného DFA

Garant: RNDr. Jana Kozánková


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
Identifikácia projektu:29049
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:22. 05. 2009
Dátum ukončenia projektu:29. 05. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0