17. 6. 2019  2:49 Adolf
Akademický informačný systém

Projekty


Príprava a vyhodnotenie syntetických vlákien

Garant: doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Oddelenie vlákien a textilu (ÚPSP FCHPT)
Identifikácia projektu:29052
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:06. 07. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0