18. 7. 2019  10:47 Kamila
Akademický informačný systém

Projekty


RTG difrakcia

Garant: Ing. Eva Smrčková, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "RTG difrakcia".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Ing. Eva Smrčková, CSc.OAM ÚACHTM FCHPT+421 (2) 59 325 541105,SB,1.poshodie

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ