26. 6. 2019  22:29 Adriána
Akademický informačný systém

Projekty


RTG difrakcia

Garant: Ing. Eva Smrčková, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
Identifikácia projektu:29058
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:22. 07. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0