25. 10. 2020  9:47 Aurel
Akademický informačný systém

Projekty


Kontinuálna laboratórna molekulová odparka so stieraným filmom typ MO 30

Garant: doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc.


Základné informácie
   
Pracovníci
   
   


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Kontinuálna laboratórna molekulová odparka so stieraným filmom typ MO 30".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc.
ext FCHPT
+421 (2) 59 325 531

Legenda
Úloha:
administratívametodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ