17. 11. 2019  14:08 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Projekty


Reologické vlastnosti tavenín PP koncentrátov

Garant: doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Oddelenie vlákien a textilu (ÚPSP FCHPT)
Identifikácia projektu:29060
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:20. 08. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0