19. 11. 2019  13:39 Alžbeta
Akademický informačný systém

Projekty


Bacteria ID

Garant: doc. Ing. Martin Rebroš, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Oddelenie biochemickej technológie (ÚBT FCHPT)
Identifikácia projektu:29061
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:25. 08. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0