14. 11. 2019  9:13 Irma
Akademický informačný systém

Projekty


Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín

Garant: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Oddelenie výživy a hodnotenia potravín (ÚBM FCHPT)
Identifikácia projektu:29065
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:29. 09. 2009
Dátum ukončenia projektu:01. 10. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0