25. 10. 2020  9:36 Aurel
Akademický informačný systém

Projekty


Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín

Garant: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.


Základné informácie   Pracovníci
   
   


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Akreditovaný kurz - Senzorické hodnotenie potravín".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
ÚPV FCHPT
+421 (2) 59 325 518
SB 619

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ