14. 8. 2020  10:16 Mojmír
Akademický informačný systém

Projekty


Stanovenie arzénu vo vzorke pitnej vody

Garant: Ing. Alena Manová, PhD.


Základné informácie
   
Pracovníci
   
   


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Stanovenie arzénu vo vzorke pitnej vody".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
ÚlohaPracovisko
Telefón
Kancelária
ÚACH FCHPT
+421 (2) 59 325 274577, nová budova, blok C, 5. poschodie, 568, nová budova, blok C, 5. poschodie

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ