21. 10. 2019  3:07 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


Stanovenie arzénu vo vzorke pitnej vody

Garant: Ing. Alena Manová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Oddelenie analytickej chémie (ÚACH FCHPT)
Identifikácia projektu:29067
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 10. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0