15. 10. 2019  22:03 Terézia
Akademický informačný systém

Projekty


Frakcionácia destilačného zvyšku z výroby δ-dodeka- laktónu na molekulovej odparke

Garant: doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Frakcionácia destilačného zvyšku z výroby δ-dodeka- laktónu na molekulovej odparke".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc.ext FCHPT+421 (2) 59 325 531

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ