14. 10. 2019  22:38 Boris
Akademický informační systém

Projekty


Frakcionácia destilačného zvyšku z výroby δ-dodeka- laktónu na molekulovej odparke

Garant: doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracoviště:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikace projektu:29068
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:05. 10. 2009
Datum ukončení projektu:10. 10. 2009
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0