22. 9. 2019  16:04 Móric
Akademický informačný systém

Projekty


Frakcionácia destilačného zvyšku z výroby δ-dodeka- laktónu na molekulovej odparke

Garant: doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:29068
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:05. 10. 2009
Dátum ukončenia projektu:10. 10. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0