25. 9. 2020  1:33 Vladislav
Akademický informačný systém

Projekty


Frakcionácia destilačného zvyšku z výroby δ-dodeka- laktónu na molekulovej odparke

Garant: doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:
29068
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
05. 10. 2009
Dátum ukončenia projektu:10. 10. 2009
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0