17. 8. 2019  18:52 Milica
Akademický informačný systém

Projekty


Stanovenie organického uhlíka

Garant: prof. Ing. Peter Segľa, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
Identifikácia projektu:29073
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:12. 10. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0