23. 10. 2019  20:31 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Prieskum syntézy benzotiofénovýchderivátov

Garant: Ing. Daniel Végh, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
Identifikácia projektu:29074
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:12. 10. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0